Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14B: Folkhälsovetenskap

Epidemiologiska studier / Arbetsmedicin / Miljömedicin / Salutogenes / Angränsande forskningsområden

2020

Member

Organisation

Country

Markku Peltonen, chair

Finnish institute for health and welfare

Finland

Gustaf Edgren

Karolinska Institute

Sweden

Johan Hallqvist

Uppsala University

Sweden

Åsa Hörnsten

Umeå University

Sweden

Eiliv Lund

Arctic University of Norway

Norway

Christer Malm

Umeå university

Sweden

Jaana Rysä

University of Eastern Finland

Finland

Sari Stenholm

University of Turku

Finland

Susanna Toivanen

Stockholm University

Sweden

Vacant
Publicerad 21 januari 2020

Uppdaterad 21 februari 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL