Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14B: Folkhälsovetenskap

Epidemiologiska studier / Arbetsmedicin / Miljömedicin / Salutogenes / Angränsande forskningsområden

2021

Member

Organisation

Country

Markku Peltonen, chair

National Institute for Health and Welfare

Finland

Anna Bergström

Karolinska Institutet

Sweden

Jonas Björk

Lund University

Sweden

Gustaf Edgren

Karolinska Institutet

Sweden

Eiliv Lund

Arctic University of Norway

Norway

Jaana Rysä

University of Eastern Finland

Finland

Karri Silventoinen

University of Helsinki

Finland

Emily Sonestedt

Lund University

Sweden

Tine Tjørnhøj-Thomsen

University of Southern Denmark

Denmark


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL