Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14B: Folkhälsovetenskap

Forskning kring hälsotillståndet i befolkningen och vissa grupper, med fokus på epidemiologisk forskning på basis av befintliga data, till exempel i register, kohortstudier eller liknande, och angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Kristina Johnell, chair

Karolinska Institute

Sweden

Björn Wettermark, vice chair

Uppsala University

Sweden

Fang Fang

Karolinska Institute

Sweden

Jacob Hjelmborg

University of Southern Denmark

Denmark

Stefan Söderberg

Umeå University

Sweden

Joonas Kauppila

University of Oulu

Finland

Jaana Rysä

University of Eastern Finland

Finland

Karri Silventoinen

University of Helsinki

Finland

Emily Sonestedt

Lund University

Sweden

Björn Rosengren

Lund University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL