Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-14B: Folkhälsovetenskap

Forskning kring hälsotillståndet i befolkningen och vissa grupper, med fokus på epidemiologisk forskning på basis av befintliga data, till exempel i register, kohortstudier eller liknande, och angränsande forskningsområden

2024

Member

Organisation

Country

Agneta Åkesson, Chair

Karolinska Institutet

Sweden

Johan Ärnlöv

Karolinska Institutet

Sweden

Sara Hägg

Karolinska Institutet

Sweden

Berit Heitmann

University of Copenhagen

Denmark

Jacob Hjelmborg

University of Southern Denmark

Denmark

Henrik Larsson

Örebro University

Sweden

Øyvind Erik Næss

University of Oslo

Norway

John Norrie

University of Edinburgh

UK

Trine Rounge

Cancer Registry of Norway

Norway

Stefan Söderberg

Umeå University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen