Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Etableringsbidrag

2020

Member

Organisation

Country

Martin Bergö (Chair)

Karolinska Institute

Sweden

Andrew Baker

University of Edinburgh

UK

Susanne la Fleur

University of Amsterdam

Netherlands

Dan Lindholm

University of Helsinki

Finland

Anders Lund

University of Copenhagen

Denmark

Cecilie Svanes

University of Bergen

Norway

Daniëlle van der Windt 

Keele University

UK

VacantVacantDigitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad den 05 februari 2020

Uppdaterad den 25 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL