Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

IPD-HSUV1: Internationell postdok vår, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap

2022

Medlem

Organisation

Land

Patrik Lundell, chair

Örebro University

Sweden

Stephen Donovan

Uppsala University

Sweden

Johan Edman

Stockholm University

Sweden

Matti Eklund

Uppsala University

Sweden

Gudrun Erickson

University of Gothenburg

Sweden

Görel Granström

Umeå University

Sweden

Mikael Heimann

Linköping University

Sweden

Marjut Johansson

University of Turku

Finland

Lena Kühle

Aarhus University in Denmark

Denmark

Åsa Lundqvist

Lund University

Sweden

Maria Oskarsson

University of Gothenburg

Sweden

Robert Östling

Stockholm School of Economics

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar