Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

IPD-HSUV1: Internationell postdok vår, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap

2023

Medlem

Organisation

Land

Görel Granström (Chair)

Umeå University

Sweden

Matthias Baier

Lund University

Sweden

Vanessa Barker

Stockholm University

Sweden

Mikael Heimann

Linköping University

Sweden

Jens Ljunggren

Stockholm University

Sweden

Marjut Johansson

University of Turku

Finland

Maria Jönsson

Umeå University

Sweden

Göran Larsson

University of Gothenburg

Sweden

Sara Nyhlén

Mid Sweden University

Sweden

Linda Rönnberg

Umeå University

Sweden

Tobias Hansson Wahlberg

Lund University

Sweden

Robert Östling

Stockholm School of Economics

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar

Till toppen