Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

IPD-HSUV1: Internationell postdok vår, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap

2021

Member

Organisation

Country

Patrik Lundell (Chair)

Örebro University

Sweden

Anders Björkvall

Örebro University

Sweden

Johan Edman

Stockholm University

Sweden

Görel Granström

Umeå University

Sweden

Caroline Liberg

Uppsala University

Denmark

Åsa Lundqvist

Lund University

Sweden

Jonas Olofsson

Stockholm University

Sweden

Maria Oskarsson

University of Gothenburg

Sweden

Magnus Persson

Malmö University

Sweden

Linda Soneryd

University of Gothenburg

Sweden

Robert Östling

Stockholm School of Economics

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar