Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-F Biokemi, molekylärbiologi och strukturbiologi

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar biomolekylär forskning såsom funktion, molekylära mekanismer, interaktioner och strukturer hos biomolekyler med hjälp av experimentella metoder och beräkningsmetoder, inklusive strukturell bioinformatik.

2024

Member

Organisation

Country

Sabrina Büttner (chair)

Stockholm University

Sweden

Mikael Akke (vice chair)

Lund University

Sweden

Ingemar André

Lund University

Sweden

Claes Andréasson

Stockholm University

Sweden

Christine Faulkner

John Innes Centre

UK

Zoya Ignatova

University of Hamburg

Germany

Derek Logan

Lund University

Sweden

Mikael Oliveberg

Stockholm University

Sweden

Daniel Otzen

Århus Univeristet

Denmark

Ana Cecilia Roque

NOVA

Portugal

Nicholas Taylor

University of Copenhagen

Denmark

Marja Tiirola

University of Jyväskylä

Finland

Sebastian Westenhoff

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biokemi
  • Molekylär biofysik
  • Molekylärbiologi
  • Molekylär bioteknik
  • Strukturbiologi