Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-L Astronomi och subatomär fysik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom grundläggande fysik på den minsta och största längdskalan. Mikrokosmos inkluderar studier av atomkärnor och elementarpartiklar, medan makrokosmos innebär alla områden av utomjordiska vetenskaper fysik på skalor betydligt större än solsystemet.

2021

Member

Organisation

Country

Anders Johansen, chair

Lund University

Sweden

Magdalena Kowalska, vice chair

Université de Genève

Switzerland

Gilles Chabrier

University of Exeter

UK

Jean-Michel Desert

University of Amsterdam

Netherlands

John Gallagher

University of Wisconsin

USA

Viggo Hansteen

University of Oslo

Norway

Catherine Heymans

University of Edinburgh

UK

Kimmo Kainulainen

University of Jyväskylä

Finland

Gaia Lanfranchi

National Institute for Nuclear Physics

Italy

Anna Mcleod

Durham University

UK

Yamila Miguel

Leiden University

Netherlands

Claire Shepherd-Themistocleus

Science and Technology Facilities Council

UK

David Skinner

University of Cambridge

UK

Wouter Vlemmings

Chalmers University of Technology

Sweden

Malgorzata Worek

RWTH Aachen University

Germany

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Acceleratorfysik
  • Astrofysik
  • Astronomi
  • Astropartikelfysik
  • Kosmologi
  • Kärnfysik
  • Matematisk fysik
  • Partikelfysik
  • Strålningsfysik (icke-medicinska aspekter)