Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-S Matematik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom matematik, huvudsakligen inom ämnesområdena listade nedan.

2024

Member

Organisation

Country

Fredrik Viklund (chair)

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Diane Maclagan (vice chair)

University of Warwick

UK

Julia Brandes

Gothenburg university

Sweden

Jan Draisma

University of Bern

Switzerland

Eleonore Faber

University of Graz

Austria

Soeren Fournais

University of Copenhagen

Denmark

Heiko Gimperlein

University of Innsbruck

Austria

Maria Gordina

University of Connecticut

USA

Helge Holden

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Eero Saksman

Helsingfors University

Finland

Alex Scott

University of Oxford

UK

Guido Sweers

University of Cologne

Germany

Sofia Tirabassi

Stockholm University

Sweden

Amanda Turner

University of Leeds

UK

Markus Szymik

University of Sheffield

UK


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Algebra
  • Analys
  • Diskret matematik
  • Geometri
  • Matematisk logik
  • Sannolikhetsteori
  • Talteori
  • Tillämpad matematik
  • Topologi