Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-S Matematik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom matematik, huvudsakligen inom ämnesområdena listade nedan.

2023

Member

Organisation

Country

Tara Brendle, chair

University of Glasgow

Great Britain and Northern Ireland

Ilya Pavlyukevich, vice chair

Friedrich-Schiller-University Jena

Germany

Francesca Arici

Leiden University

Netherlands

Dieter Armbruster

Arizona State University

USA

Julia Brandes

University of Gothenburg

Sweden

Soeren Fournais

University of Copenhagen

Denmark

Heiko Gimperlein

University of Innsbruck

Austria

Alessandra Iozzi

ETH Zürich

Switzerland

Hannelore Lisei

Babeş-Bolyai University

Romania

Carlos Matheus

CNRS

France

Diane Maclagan

University of Warwick

United Kingdom

Katarzyna Pietruska-Paluba

University of Warsaw

Poland

Alex Scott

University of Oxford

United Kingdom

Guido Sweers

University of Cologne

Germany

Markus Szymik

University of Sheffield

United Kingdom


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Algebra
  • Analys
  • Diskret matematik
  • Geometri
  • Matematisk logik
  • Sannolikhetsteori
  • Talteori
  • Tillämpad matematik
  • Topologi
Till toppen