Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-S Matematik

Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning inom matematik, huvudsakligen inom ämnesområdena listade nedan.

2022

Member

Organisation

Country

Tara Brendle, chair

University of Glasgow

UK

Ilya Pavlyukevich, vice chair

Friedrich-Schiller-University Jena

Germany

Ana Bela Cruzeiro

University of Lisbon

Portugal

Viveca Erlandsson

University of Bristol

Great Britain and Northern Ireland

Soeren Fournais

Aarhus University

Denmark

Alessandra Iozzi

ETH Zürich

Switzerland

Diane Maclagan

University of Warwick

Great Britain and Northern Ireland

Christian Poetzsche

University of Klagenfurt

Austria

Markus Riedle

King's College London

Great Britain and Northern Ireland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Algebra
  • Analys
  • Diskret matematik
  • Geometri
  • Matematisk logik
  • Sannolikhetsteori
  • Talteori
  • Tillämpad matematik
  • Topologi