Beredningsgrupp

Andra beredningsgrupper

Beredningsgrupp

Andra beredningsgrupper

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

2024

Member

Organisation

Country

Pernilla Åsenlöf (Chair)

Uppsala University

Sweden

George Attard

University of Southampton/Lund University

United Kingdom/Sweden

Rafael Canton

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria

Spain

Bart De Moor

KU Leuven

Belgium

Maria Sabrina Greco

University of Pisa

Italy

Alex Hansen

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Yrjö Helariutta

University of Helsinki

Finland

Päivi Häkkinen

University of Jyveskylä

Finland

Charlotte Kroløkke

University of Southern Denmark

Denmark

Karl Ulrich Mayer

Max Planck Institute for Human Development

Germany

Jesper Mørk

Technical University of Denmark

Denmark

Fritjof Sahlström

University of Helsinki

Finland

Alessandro Tarozzi

European University Institute

Italy

Karin Vanderkerken

Vrije Universiteit Brussel

Belgium

Mari Vaattovaara

University of Helsinki

Finland

Elisabeth Widén

University of Helsinki

Finland

Timo Vuorisalo

University of Turku

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL