Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-RPKON-2: Kemi och molekylära vetenskaper

Obs! Denna beredningsgrupp gäller endast för dig som söker bidragen Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap respektive Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

2024

Member

Organisation

CountryPublicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL