Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-RPKON-4: Matematik, teknik- och datavetenskap

Obs! Denna beredningsgrupp gäller endast för dig som söker bidragen Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap respektive Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

2024

Member

Organisation

CountryPublicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL