Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag för forskning om civila samhället

2024

Member

Organisation

Country

Christina Garsten (chair)

Uppsala University

Sweden

Angela Bourne

Roskilde University

Denmark

Haldor Byrkjeflot

University of Oslo

Norway

Sam Hickey

University of Manchester

United Kingdom

Ingjerd Hoem

University of Oslo

Norway

Maartje Janse

Leiden University

Netherlands

Anuradha Joshi

IDS University of Sussex

United Kingdom

Daniel Laqua

Northumbria University

United Kingdom

Jon Mitchell

University of Sussex

United Kingdom

Dieter Plehwe

WZB Berlin

Germany

Julie Uldam

Copenhagen Business School

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL