Evenemanget är avslutat

Development Research Conference 2018

22-23 augusti anordnar Göteborgs universitet tillsammans med Vetenskapsrådet och Sida en konferens inom utvecklingsforskning – Development Research Conference, DevRes. Årets konferens går under temat "Rethinking development". Vetenskapsrådets GD Sven Stafström inledningstalar.

Datum

22 - 23 augusti 2018

Plats

Göteborgs universitet och Wallenbergs konferenscentrum

Syftet med konferensen är att skapa ett tvärvetenskapligt forum för forskare som forskar om utvecklingsfrågor i låginkomstländer. Konferensen fungerar som en plattform för dialog mellan forskare, myndigheter, organisationer och praktiker inom utvecklingsfrågor.

Rethinking development

What kind of ‘development’ is wanted for today’s world? The idea, study, and policy field of ‘development’ emerged in the 1940s, in a time of decolonization, the Cold War, and Euro-centric high modernism. Seventy years later the scene is one of new emerging economies, migration crises, multiculturalism, climate change, and new patterns of infectious and chronic diseases. Given such profound transformations, do we need, again, to rethink ‘development’?

Development can be rethought in terms of concepts, issues, methods and policies. For example, does it still make sense to speak of a ‘North’ and a ‘South’? Do the Sustainable Development Goals (SDGs) go far enough in redefining the research and policy agenda? Do we need to redirect research attention to new and re-emerging issues such as diasporas, digitization, food security, religion, intellectual property, and health surveillance; or is an older agenda of trade, democracy and conflict resolution as vital as ever? Do we need to ‘rethink’ the migration-development nexus in global development research and policymaking? What place, if any, remains for ‘aid’ in today’s altered development landscape? What new relationships can be forged between developing country scientists and international research partners when setting local research priorities and government policies? Has the moment arrived to construct a truly transdisciplinary development studies – and what does such a methodology entail more precisely? How does development research handle the question of scale in the face of trends towards localization, regionalization and globalization, along with resurgent nationalism? Do we need renewed debate on ethics and positionality in global development research and practice? Indeed, are ecological and other critics right to question the very notion of ‘development’ – and, if so, what takes its place?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  2. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.