Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning har under åren 2013–2023 ansvarat för att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området. De har beslutat om vilka utlysningar som ska genomföras och om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Kommittén har även följt upp, utvärderat och tagit fram strategier för forskningsområdet. Bland annat med en forskningsöversikt för utvecklingsforskning vart fjärde år.

Läs om regeringens beslut "Inga nya bidrag till utvecklingsforskning"

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  3. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och AI

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.