Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning har under åren 2013–2023 ansvarat för att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området. De har beslutat om vilka utlysningar som ska genomföras och om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Kommittén har även följt upp, utvärderat och tagit fram strategier för forskningsområdet. Bland annat med en forskningsöversikt för utvecklingsforskning vart fjärde år.

Läs om regeringens beslut "Inga nya bidrag till utvecklingsforskning"

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen