Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning har under åren 2013–2023 ansvarat för att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området. De har beslutat om vilka utlysningar som ska genomföras och om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

Kommittén har även följt upp, utvärderat och tagit fram strategier för forskningsområdet. Bland annat med en forskningsöversikt för utvecklingsforskning vart fjärde år.

Läs om regeringens beslut "Inga nya bidrag till utvecklingsforskning"

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  2. Årsredovisning 2023

  3. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.