Evenemang

Forskningspolitiska dagen 2022

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. 2022 års konferens tog avstamp i coronapandemin – vilka erfarenheter kan vi dra nytta av inför framtiden?

Datum

1 juni 2022

Tid

10.00–16.30

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Vad har vi lärt oss av pandemin?

Sällan har vetenskapen varit så synlig och fått så stor uppmärksamhet som under coronapandemin. De två senaste åren har inte bara visat på vikten av grundforskning, starka forskningsmiljöer och effektiv samverkan för att snabbt kunna lösa gemensamma samhällsutmaningar. Pandemin har också på många sätt påverkat FoU-systemet vad gäller till exempel granskning av vetenskapliga resultat, öppna data och forskningskommunikation.

1 juni arrangerade Vetenskapsrådet Forskningspolitiska dagen. Under konferensen tog vi avstamp i pandemin och frågade oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden. Hur kan lärdomarna bidra till en bättre beredskap när det gäller andra typer av samhällsutmaningar? Hur har FoU-systemet påverkats? Och har allmänhetens förtroende för forskning och dess förmåga att förse mänskligheten med lösningar på globala problem påverkats?

Se en inspelning av konferensen på Vetenskapsrådets Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Om Forskningspolitiska dagen

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor. Vetenskapsrådet har arrangerat Forskningspolitiska dagen en gång tidigare. det var 2019.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. ESS/MAX IV Summit online 2022

    Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?

  2. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

    Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

  3. Forskningsöversikter 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter som ska ligga till grund för myndighetens strategiska arbete. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktig...