Evenemanget är avslutat

Forskningspolitiska dagen 2022

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. 2022 års konferens tog avstamp i coronapandemin – vilka erfarenheter kan vi dra nytta av inför framtiden?

Datum

1 juni 2022

Tid

10.00–16.30

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Vad har vi lärt oss av pandemin?

Sällan har vetenskapen varit så synlig och fått så stor uppmärksamhet som under coronapandemin. De två senaste åren har inte bara visat på vikten av grundforskning, starka forskningsmiljöer och effektiv samverkan för att snabbt kunna lösa gemensamma samhällsutmaningar. Pandemin har också på många sätt påverkat FoU-systemet vad gäller till exempel granskning av vetenskapliga resultat, öppna data och forskningskommunikation.

1 juni arrangerade Vetenskapsrådet Forskningspolitiska dagen. Under konferensen tog vi avstamp i pandemin och frågade oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden. Hur kan lärdomarna bidra till en bättre beredskap när det gäller andra typer av samhällsutmaningar? Hur har FoU-systemet påverkats? Och har allmänhetens förtroende för forskning och dess förmåga att förse mänskligheten med lösningar på globala problem påverkats?

Se en inspelning av konferensen på Vetenskapsrådets Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Om Forskningspolitiska dagen

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor. Vetenskapsrådet har arrangerat Forskningspolitiska dagen en gång tidigare. det var 2019.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

  3. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

    Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

Till toppen