Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

– I kartläggningen framkom att det behövs mer forskning om till exempel sjukdomsmekanismer och behandling av sjukdomar som är unika för kvinnor, såsom endometrios, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, som deltagit i arbetet med kartläggningen.

Tillsammans med Forte föreslår Vetenskapsrådet en satsning på forskning med fokus på två huvudsakliga områden: sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor, samt gravidas hälsa och förlossningsvård. Satsningen bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad forskning. Genom att utveckla en finansieringsstrategi på området kan forskningen öka och kunskapsläget förbättras.

– Vetenskapsrådet beviljar årligen bidrag till forskning inom gynekologi, obstetrik, reproduktionsmedicin och angränsande forskningsområden om kvinnors hälsa. Men resurserna räcker inte till för att finansiera all den forskning som behövs för att täcka kunskapsbehoven.

Kartläggningen och förslaget på forskningssatsning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar är genomförd på uppdrag av regeringen.

Läs rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar – kartläggning och analys av forskningsbehov på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Är bedömningen av ansökningar jämställd?

    Vetenskapsrådet har genomfört jämställdhetsobservationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms. Vi använder observationerna för att följa upp vårt eget arbete och säkerställa en jämställd bedömningsprocess.

  2. En jämställd process: En kvalitativ undersökning av bedömningen av forskningsbidragsansökningar 2023

    Under en följd av år har Vetenskapsrådet byggt upp kunskap om hur arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering kan bedrivas. Ett verktyg som myndigheten använder är jämställdhetsobservationer. Observationerna syftar till att ut...

  3. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...