Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

– I kartläggningen framkom att det behövs mer forskning om till exempel sjukdomsmekanismer och behandling av sjukdomar som är unika för kvinnor, såsom endometrios, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, som deltagit i arbetet med kartläggningen.

Tillsammans med Forte föreslår Vetenskapsrådet en satsning på forskning med fokus på två huvudsakliga områden: sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor, samt gravidas hälsa och förlossningsvård. Satsningen bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad forskning. Genom att utveckla en finansieringsstrategi på området kan forskningen öka och kunskapsläget förbättras.

– Vetenskapsrådet beviljar årligen bidrag till forskning inom gynekologi, obstetrik, reproduktionsmedicin och angränsande forskningsområden om kvinnors hälsa. Men resurserna räcker inte till för att finansiera all den forskning som behövs för att täcka kunskapsbehoven.

Kartläggningen och förslaget på forskningssatsning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar är genomförd på uppdrag av regeringen.

Läs rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar – kartläggning och analys av forskningsbehov på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

Till toppen