Evenemanget är avslutat

Integration och utbildning - ett samtal om Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Vad säger forskningen om integration i grund- och gymnasieskolan? Hur upplever elever, personer som är verksamma inom skolan och vårdnadshavare de olika integrationsfrämjande insatser som görs?

Datum

21 september 2023

Tid

15.00–17.00

Plats

Digitalt (zoom-länk skickas till den som anmäler sig)

Arrangörer
Skolverket i samarbete med Vetenskapsrådet

Anmälan
Sista anmälningsdag är 18 september 2023.

Vid det här seminariet diskuterar vi lärdomar som kan dras av rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt. Seminariet riktar sig till personal, ledning och beslutfattare inom grund- och gymnasieskolan.

En panel bestående av praktiker och forskare delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner på området.

Medverkande:

 • Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
 • Monzer El-Sabini, rektor Bergsjöskolan, Göteborg
 • Hassan Sharif, fil.dr i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet
 • Degla Salim, Rädda barnen
 • Warda Abdalla, Rädda Barnens ungdomsförbund
 • Ewa Olausson, rektor Björknäsgymnasiet, Boden

Rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt är framtagen av Nihad Bunar på uppdrag av Vetenskapsrådet och det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Ladda ner rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt.

Seminariet spelas in och kan ses i efterhand. Länk till inspelningen publiceras här senare.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Mänsklig mobilitet, globala utmaningar och motståndskraft i en era av social stress (PHOENIX)

 2. Klimatinducerad migration i Afrika och bortom: Big Data och Predictive Analytics

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Klimatrisker och migration på Madagaskar

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.