Evenemanget är avslutat

Integration och utbildning - ett samtal om Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Vad säger forskningen om integration i grund- och gymnasieskolan? Hur upplever elever, personer som är verksamma inom skolan och vårdnadshavare de olika integrationsfrämjande insatser som görs?

Datum

21 september 2023

Tid

15.00–17.00

Plats

Digitalt (zoom-länk skickas till den som anmäler sig)

Arrangörer
Skolverket i samarbete med Vetenskapsrådet

Anmälan
Sista anmälningsdag är 18 september 2023.

Vid det här seminariet diskuterar vi lärdomar som kan dras av rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt. Seminariet riktar sig till personal, ledning och beslutfattare inom grund- och gymnasieskolan.

En panel bestående av praktiker och forskare delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner på området.

Medverkande:

 • Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
 • Monzer El-Sabini, rektor Bergsjöskolan, Göteborg
 • Hassan Sharif, fil.dr i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet
 • Degla Salim, Rädda barnen
 • Warda Abdalla, Rädda Barnens ungdomsförbund
 • Ewa Olausson, rektor Björknäsgymnasiet, Boden

Rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt är framtagen av Nihad Bunar på uppdrag av Vetenskapsrådet och det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Seminariet spelades in

Se

Ladda ner rapporten Integration och utbildning: En forskningsöversikt.

Seminariet spelas in och kan ses i efterhand. Länk till inspelningen publiceras här senare.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.