Evenemanget är avslutat

Forskningspolitiska dagen 2024

Välkommen till Forskningspolitiska dagen – en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor! 2024 års konferens går av stapeln 22 mars på Stockholm Waterfront och har temat ”Stärkt forskningskvalitet till nytta för samhället".

Datum

22 mars 2024

Tid

9.00–16.30, med mingel efteråt

Plats

Stockholm Waterfront, Klarabergsviadukten 63

Anmälan

Konferensen är fullbokad

En heldag för samtal om forskningspolitiska frågor

Under dagen kommer vi att diskutera forskningens kvalitet och betydelse för att lösa de stora samhällsutmaningarna och söka svar på några av de aktuella frågorna inom den forskningspolitiska världen: Hur stärker vi framstående forskningsmiljöer för ökad forskningskvalitet och samhällsnytta? Hur ökar vi forskningens genomslag på kort och lång sikt? Hur ska Sverige hantera AI för att bli en framgångsrik forskningsnation?

Bland talarna finns utbildningsminister Mats Persson och Nobelpristagaren i fysik, Anne L'Huillier.

Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor.

Om du inte har möjlighet att delta på plats så kan du följa konferensen digitalt via Youtube: Webbsändning av Forskningspolitiska dagen Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...