Evenemanget är avslutat

Finansiering för utresande mobilitet – tendenser, utmaningar och styrkor

Välkommen till ett webbinarium om möjligheterna att finansiera mobilitet inom högre utbildning och forskning. Webbiniariet vänder sig till alla som arbetar med internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Datum

16 maj 2024

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 16 maj kl 13.00. Då får du länk till webbinariet via e-post

En ny kartläggning från Plattform för internationalisering, Plint, bekräftar positiva effekter av internationell student- och forskarmobilitet och att det finns många olika möjligheter till finansiering. Kartläggningen visar också att programmen som finansierar mobilitet behöver anpassas för att möta nya behov.

En panel bestående av företrädare från Vinnova, STINT och Formas kommer att diskutera slutsatserna från kartläggningen utifrån tre spår:

 • Tendenser kring fysisk mobilitet post-pandemi
 • Mobilitet och samverkan i en osäker värld
 • Framtidens finansiering av mobilitet

Vetenskapsrådet är en av fem myndigheter som samarbetar inom Plint.

Läs mer om webbinariet på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av kartläggningen om finansiering av internationell mobilitet på UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker

  Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det visar en studie från Vetenskapsrådet, där bland annat cirka 2000 forskare fått svara på frågor om hur de...

 2. Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

  Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och att bedriva forskning i dagens svenska högskola? Det är frågor som denna jämställdhetsstudie vill belysa. I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. P...

 3. Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt?

  Denna kartläggning är en uppföljning av en av rekommendationerna i Vetenskapsrådets utredning ”Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet” (2017), som efterlyste olika sätt att ”ta tillvara goda forskningsidéer”. Rapporten diskuterar olika fi...