Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

Hur ser tillståndet ut för svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning?

Vetenskapsrådets forskningsöversikter innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikterna tas fram vart fjärde år och utgör ett centralt underlag för Vetenskapsrådets strategiska arbete. I år är det dags igen och arbetet med översikterna är i full igång. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti-oktober 2022, och slutversionerna i början av 2023.

Här hittar du datumen för när du kan kommentera respektive översikt

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

  3. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...