Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

Hur ser tillståndet ut för svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning?

Vetenskapsrådets forskningsöversikter innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikterna tas fram vart fjärde år och utgör ett centralt underlag för Vetenskapsrådets strategiska arbete. I år är det dags igen och arbetet med översikterna är i full igång. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti-oktober 2022, och slutversionerna i början av 2023.

Här hittar du datumen för när du kan kommentera respektive översikt

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras. Hearingen är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är aktiv forskare inom hum...

  2. Forskningsöversikter 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjligh...

  3. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

    Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...