Betygens geografi. Delrapport

Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt.

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 projektet SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade skolforskningsinstitutet. Slutsatserna i denna delrapport är författarnas egna. Finns fler delrapporter från projektet. Till slutrapport.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utvecklingsforskning

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utvecklingsforskning.

  2. Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap.

  3. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap.