Betygens geografi. Delrapport

Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt.

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 projektet SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade skolforskningsinstitutet. Slutsatserna i denna delrapport är författarnas egna. Finns fler delrapporter från projektet.

Mer inom samma ämne

  1. ”Ta chansen att kommentera Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Idag öppnar vi möjligheten att kommentera de förslag till forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

  2. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikten för utbildningsvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

  3. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikten för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn