Evenemanget är avslutat

Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

Datum

29 mars 2023

Tid

13.00–16.00

Plats

Van der Nootska palatset, Sankt Paulsgatan 21, Stockholm och digitalt

Anmälan

Anmälan är stängd.

Forskningsöversikten har tagits fram av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Den innehåller rekommendationer om insatser som ska främja forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, baserat på analyser av nuläge och trender för forskningen inom området.

Översikten kommer att ligga till grund för Vetenskapsrådets framtida arbete tillsammans med översikter för övriga forskningsområden. Den utgör också ett centralt material för Vetenskapsrådet i arbetet med att ta fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Seminariet kommer att direktsändas via Vetenskapsrådets Youtube-kanal och går att se en kort period efteråt.

Välkomna!

Läs forskningsöversikten för humaniora och samhällsvetenskap

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av centret för människans förhistoria

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...