Evenemang

Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

Datum

29 mars 2023

Tid

13.00–16.00

Plats

Seminariet äger rum på van der Nootska palatset i Stockholm, och kommer även att streamas. Sändningen kommer att kunna ses en kort period efteråt.

Anmälan

Anmäl dig senast 22 mars.

Forskningsöversikten har tagits fram av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Den innehåller rekommendationer om insatser som ska främja forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, baserat på analyser av nuläge och trender för forskningen inom området.

Översikten kommer att ligga till grund för Vetenskapsrådets framtida arbete tillsammans med översikter för övriga forskningsområden. Den utgör också ett centralt material för Vetenskapsrådet i arbetet med att ta fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Seminariet kommer att direktsändas via Vetenskapsrådets Youtube-kanal och går att se en kort period efteråt.

Välkomna!

Läs forskningsöversikten för humaniora och samhällsvetenskap

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

    Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Eu...

  2. Research review 2023: Natural and engineering sciences

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

  3. Företagens roll i det svenska forskningssystemet

    Den 27 april bjuder Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv in till ett frukostmöte för att diskutera slutsatserna från rapporten Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet.