Uppdaterad kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi

Denna rapport är en uppföljning av den kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi, som genomfördes 2011–2012. De områden med kunskapsbrister som konstaterades 2012 kvarstår. I den nya rapporten anges kunskapsläget och behoven inom dessa områden. Narkolepsi är en ovanlig sjukdom där longitudinella studier på behandlingseffekter och biverkningar av olika läkemedelsbehandlingar saknas.

Trots de framsteg som gjorts, har forskarna inte ännu fullt ut identifierat de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen narkolepsi. De behandlingsalternativ som finns fokuserar på att lindra symptomen. Uppföljningen visar att det internationella forskningssamarbetet har ökat. Rapporten bör läsas tillsammans med den tidigare rapporten, som på vissa punkter ger en mer utförlig bild.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikten för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

  2. Neutronspridning

  3. Internationell postdok

    Höstens utlysning

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn