remissvar

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5927

Mer inom samma ämne

  1. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  2. Förslag till ändring av föreskrifter om beställningsbemyndiganden i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag

  3. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)