remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

En uppväxt fri från våld: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-03233