remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Underlag till bilaga till förordningen om
granskning av utländska direktinvesteringar

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06200