remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Fi2023/015116)

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-05614