remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Promemorian ”En telesamverkansgrupp för
fredstida kriser och höjd beredskap”

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-05638