remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/83/EG och direktiv 2009/35/EG (COM(2023) 192)

Ladda ner dokument

EU-förordning Humanläkemedel, beslutat.pdf(pdf, 172.7 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06181