remissvar

Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, Ds 2023:8

Datum

Departement

Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2023-06280