remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Promemorian ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik (S2023/02147)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06270