remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06305