remissvar

Försvarsdepartementet, Regeringskansliet

Synpunkter inför en
försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

Datum

Departement

Försvarsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06460