remissvar

Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens rapport: Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer och författningsförslag i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Datum

Departement

Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2023-07000