remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Betänkandet SOU 2023:53 En ändamålsenlig
arbetsskadeförsäkring (S2023/02643

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06971

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen