remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06982

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

Till toppen