remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06982

Mer inom samma ämne