Swecris API

Vi vill att så många som möjligt ska kunna dra nytta av Swecris data. Välkommen att använda vårt API.

Skaffa en token för att kunna använda API:et

Skicka ett mejl till webbredaktor@vr.se så får du en token för att använda API:et. När vi delar ut tokens samlar vi in en mejladress per användare för att kunna berätta om nya versioner, förbättringar eller buggar. 

Dokumentation om API:et finns i Swagger

I Swagger finns information om vad API:et innehåller och vilka routes som finns. https://swecris-api.vr.se Länk till annan webbplats.

Om projektdatabasen Swecris

Swecris är en nationell databas där du kan se hur medverkande forskningsfinansiärer har fördelat sina pengar till forskare i Sverige. Databasen innehåller data från både statliga och privata forskningsfinansiärer – totalt 11 stycken. Swecris förvaltas av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor eller synpunkter om projektdatabasen Swecris

info@swecris.se

Mer inom samma ämne

  1. Projektdatabasen Swecris flyttar in på Vetenskapsrådet.se

    Idag smyglanseras nya Swecris! Projektdatabasen har fått ett nytt utseende och flyttar in på Vetenskapsrådets webbplats. I samband med flytten lanserar vi också ett helt nytt API.