Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

ISF – Institutet för solfysik

Driver ett svenskt teleskop på La Palma för solfysik.

Forskning inom solfysik fokuserar på att förstå strukturen och dynamiken hos solens atmosfär, vilket är viktigt för astrofysik, såväl som för en lång rad andra forskningsområden såsom geofysik, klimatforskning, rymdfysik och biologi. Forskning inom solfysik kräver tillgång till antingen markbaserade teleskop eller rymdsonder och satelliter.

Det i dagsläget mest högupplösande solteleskopet är det markbaserade svenska solteleskopet SST. SST finns på Kanarieön La Palma och drivs av Institutet för Solfysik (ISF), en nationell infrastruktur med Stockholms universitet som värd. SST förväntas behålla sin världsledande position till dess att nästa generations teleskop är i drift, det planerade europeiska solteleskopet EST och dess amerikanska motsvarighet DKIST.

Läs mer på ISF:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 21 september 2018

Uppdaterad den 24 oktober 2018

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.