Beslutet publicerades 11:00 29 nov 2018

NOP-HS Scientific journal

Beslut har tagits om vilka som beviljats bidrag inom NOP-HS Scientific journal.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

NOP-HS styrelse har fattat beslut om utlysningen NOP-HS Scientific Journal Grants 2018. 48 ansökningar har mottagits och av dessa har 23 beviljats. Totalt beviljades 2 730 000 kronor för perioden 2019–2020.

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 03 december 2018

Mer inom samma ämne

  1. 25 forskare får ERC-bidrag

    25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  2. Tage Erlanders gästprofessur

  3. Internationell postdok