Beslutet publicerades 11:00 29 nov 2018

NOP-HS Scientific journal

Beslut har tagits om vilka som beviljats bidrag inom NOP-HS Scientific journal.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

NOP-HS styrelse har fattat beslut om utlysningen NOP-HS Scientific Journal Grants 2018. 48 ansökningar har mottagits och av dessa har 23 beviljats. Totalt beviljades 2 730 000 kronor för perioden 2019–2020.

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 03 december 2018

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur