Beslutet publiceras 14:00 04 nov 2019

Humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag och Forskning om rasism och diskriminering.

4 november 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur