Beslutet publiceras 14:00 31 okt 2019

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag och Etableringsbidrag.

31 oktober 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur