Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Rapporter

Rapport

Resultat av behovsinventering

Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen På Vetenskapsrådet prioriterar vi infrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två ...

Alla rapporter