Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Utlysningar

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om postcovid

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning inom primärvården

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag inom psykiatriforskning

Syftet med bidraget är att stödja forskning om den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin.

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Proof of concept inom infektionsområdet

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet.

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Visa fler

Rapporter

Alla rapporter