Beslut publicerat

23 november 2020

Totalt beviljat belopp: 80 000 000 kronor

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Av de 41 ansökningar som kom in beviljades 11 bidrag. Det ger en beviljandegrad på 27 procent. Totalt beviljar vi 80 miljoner kronor under bidragsperioden 2020-2024.

Beslut publicerat 14:00 23 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 08 september 2020

Uppdaterad den 25 november 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. STINT och Vetenskapsrådet finansierar samarbeten med kinesiska universitet med 15 miljoner kronor

    Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  2. Grundforskning för hållbara energisystem får 125 miljoner kronor

    Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)