Beslut publicerat

22 september 2021

Totalt beviljat belopp: 1,3 miljarder kronor

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021. Totalt beviljar vi cirka 1,3 miljarder kronor för åren 2022-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Behovsanpassad utlysning

Det var bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som hade möjlighet att söka finansiering. De hade valts ut antingen baserat på en behovsinventering som genomfördes 2019, eller på grund av att de hade ett pågående bidrag fram till 2021 eller 2022.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Katrin Brandt

+46 (0)8 546 44 305

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.