Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Utlysningar

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige: Bidrag till forskarutbyte

Utlysningstexten kommer bara vara tillgänglig på engelska. Läs förhandsinformation om utlysningen här .

Kommande utlysning

27 oktober 2020 – 1 december 2020

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Kommande utlysning

27 januari 2021 – 2 mars 2021

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Kommande utlysning

27 januari 2021 – 2 mars 2021

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Syftet med bidraget är att ge forskare en frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Bidrag till forskningstid inom vårdforskning

Syftet är att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens.

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Internationell postdok inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet är att ge forskare en frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer...

Kommande utlysning

10 februari 2021 – 17 mars 2021

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Söks av organisation

Syftet med bidraget är att stötta uppbyggnaden av breda, tvärsektoriella forskarskolor med innovativa ansatser inom utvecklingsforskning, med utgångspunkt i de...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål.

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska...

Kommande utlysning

10 mars 2021 – 13 april 2021

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - fullständig ansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom...

Kommande utlysning

9 juni 2021 – 24 augusti 2021

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om...

Kommande utlysning

9 juni 2021 – 24 augusti 2021

Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta...

Kommande utlysning

18 augusti 2021 – 14 september 2021

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin...

Kommande utlysning

18 augusti 2021 – 14 september 2021

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin...

Kommande utlysning

18 augusti 2021 – 14 september 2021

Rapporter

Rapport

Kraftsamling för Horisont Europa

För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragi...

Alla rapporter