ESOF 2018

9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

Datum

12 juli 2018

Tid

17.00–18.00

Plats

Palais des Sports, Toulouse

Scicomm researchers and science communicators bridging the divide

Researchers are increasingly realising the importance and benefit of communicating their findings. At the same time, the credibility of research results and the relevance of the scientific method are being questioned in several parts of the world. In light of these contrary trends, it is becoming even more vital that research is communicated.

In an open democratic society, various societal actors and citizens need to have easy access to scientific conclusions and findings and to know how research is being conducted. Science communication as a scientific discipline has important findings to draw upon. However, collaborations between researchers and practitioners in science communication are limited. Recent studies suggest that there is a 'double-disconnect' between scholarship and practice and between the different disciplines in the social sciences and humanities. Empirical studies support this.

How can researchers and science communication practitioners work together to improve and increase the impact of science communication and public engagement? How can they better acknowledge each others experiences and skills? And how is digitalisation changing the way they work and how research is communicated to the public? This session will explore ways to improve knowledge sharing between the two groups.

Speakers

Giuseppe Pellegrini, University of Trento, Italien

Aleksandra Drecun, Intersection, Center for Science and Innovation

Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet

Alexander Gerber, Rhine-Waal University/Institute for Science and Innovation Communication

Melanie Smallman, University College London

Moderator: Cissi Askwall, Vetenskap & Allmänhet

Publicerad den 27 juni 2018

Uppdaterad den 23 november 2018

Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

    Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan. Sedan 2017 ansvarar Vetenskapsrå...

  2. Kom och se finalen i Forskar Grand Prix!

    Tisdagen 26 november är det dags för årets Forskar Grand Prix-final, en tävling där forskare tävlar om vem som är bäst på att presentera sin forskning på bara fyra minuter. Det finns publikplatser kvar, anmäl dig!

  3. Forskares syn på forskningskommunikation

    När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilka stöd finns att få? Hur ser forskare på utvecklingen mot öppen vetenskap? Detta är några av frågorna som undersöks i projektet "Vad tycker forskare om kommunikation och ...