Hearing om Plan S

Vetenskapsrådet, Formas och Forte välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S. Hearingen riktar sig främst till forskare och personer verksamma inom biblioteksvärlden.

Datum

22 januari 2019

Tid

13.00–17.30, mingel från 16.30

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Anmälan

Sista anmälningsdag är 16 januari 2019

Den internationella koalitionen av forskningsfinansiärer, Coalition S, verkar för att omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning. Formas och Forte är medlemmar i Coalition S och har skrivit under Plan S. Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

Målsättningen är att ge underlag för inspel kring de olika delarna i implementeringsplanen från den svenska delen av det Europeiska forskningssystemet. Vi vill också öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S.

Hearingen spelas in och kommer finnas tillgänglig antingen i realtid eller i efterhand.

Program

13.00 Välkomna
Generaldirektörerna på Vetenskapsrådet, Formas och Forte hälsar välkomna

13.15 Keynote
John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd

13.45 Panel
Jens Hjerling-Leffler forskare, verksam i Unga akademin
Beate Ellend, Kungliga biblioteket

14.30 Paus

14.45 Gruppdiskussioner

15.30 Återkoppling från diskussionerna

16.15 Avslutningsreflektion från generaldirektörerna

16.30–17.30 Mingel

Kopierat till urklipp

Publicerad den 28 december 2018

Uppdaterad den 16 januari 2019

Mer inom samma ämne

  1. Kriterier för FAIR forskningsdata

    Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier för bedömning av hur forskningsdata, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller de så kallade FAIR-principerna. FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska vara sökbara (Find...

  2. Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata i de nordiska länderna 

    3 oktober anordnade Vetenskapsrådet, NordForsk och Nordic e-Infrastructure Collaboration en nordisk workshop om god datahantering. Fokus var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskn...

  3. "Övergången till öppen tillgång bör ske så snart det är möjligt"

    Idag presenterar Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer...