Evenemang

Forum för forskningskommunikation 2022

Forum för forskningskommunikation är tillbaka med ny energi och ännu mer dialog. I år firar konferensen dessutom 10 år. Välkommen att sätta forskningskommunikationen i rampljuset, 15 november – digitalt eller i Stockholm!

Datum

15 november 2022

Tid

13.00–17.15, mingel från 17.30–20.00

Plats

Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Odenplan, Stockholm och digitalt

Anmälan

Fullbokat att delta fysiskt. Anmäl dig via länken för att delta digitalt.


Forskningskommunikation i rampljuset

Hur ser den senaste utvecklingen inom forskningskommunikation och öppen vetenskap ut i Sverige och internationellt? Vad händer när forskning uppmärksammas i offentligheten? Hur arbetar man praktiskt med att tillgängliggöra och lyfta forskning och hur ska man agera kring källkritik och desinformation?

Det är några av alla frågor som tas upp på årets Forum för forskningskommunikation. Under konferensen utlovas även lyckade recept på att kommunicera forskning till allmänheten och tips om vad kommunikatörer och forskare bör tänka på i kontakten med media.

Vetenskapsrådets generaldirektör, Katarina Bjelke, är en av flera medverkande under dagen.

Hela programmet med alla medverkande finns att läsa på forumforforskningskommunikation.se Länk till annan webbplats.

Flera aktörer står bakom

Forum för Forskningskommunikation (FFF) är en årlig konferens som vänder sig till forskningskommunikatörer, forskare, journalister och andra som är aktiva inom, eller intresserade av, forskningskommunikation. Målet är att ge deltagarna nya idéer och verktyg för att kommunicera om forskning och samverka med det omgivande samhället.

Från och med 2022 projektleds konferensen av föreningen Vetenskap & Allmänhet och arrangeras av Forte, KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungliga Biblioteket, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskap & Allmänhet, Vetenskapsrådet och Vinnova, med stöd av Natur & Kultur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.