Evenemanget är avslutat

Offentliga samtal: Brandplats skogen – makt och konflikt i svenskt skogsbruk

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om den svenska skogens nutid och framtid.

Datum

20 oktober 2022

Tid

10.00–12.00

Plats

Finlandshuset i Stockholm och digitalt

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier

Brandplats skogen – makt och konflikt i svenskt skogsbruk

Den svenska skogsmarken, 70 procent av landets yta, blir allt mer eldfängd – både bokstavligt och bildligt. Är skogen i första hand en produktionsresurs, en rekreationsplats, en närmiljö eller lösningen på den globala klimatkrisen? Och vem ska bestämma över hur skogen används – markägarna, politikerna, EU, allmänheten?

Konflikten mellan skogen som allmänning och skogen som privat ägd egendom blir allt tydligare i takt med miljöns och klimatets snabba förändringar – vilka blir det kommande decenniets ekonomiska och politiska strider? Hör forskare och praktiker i samtal om den svenska skogens nutid och framtid.

Slaget om skogens framtid

Skogen som en industriell resurs eller skogen som ett ekosystem i en global miljökris – dessa två idéer står just nu emot varandra. Och den skogliga idévärlden är under snabb omvandling. Vilket skogsbruk kommer efter Sveriges fall som skogligt modelland?

Erik Westholm, professor emeritus vid Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Min skog eller allas natur?

Mellan kraven om att stärka äganderätten och låta skogen stå ligger den svåra frågan om beslutsmakt. Vem bestämmer egentligen över skogen och varför är det så svårt att komma överens? Går det ens att enas om vad en skog är? Vilka värden den ska leverera? En del önskar ett radikalt annorlunda skogsbruk, men många centrala frågor avgörs utanför Sverige, så vem driver i så fall på paradigmskiftet – EU, den globala klimat- och biodiversitetskrisen?

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola.

Panel

 • Anna Treschow, rättspolitisk expert Lantbrukarnas riksförbund
 • Lisa Röstlund, journalist på Dagens Nyheter och författare till Skogslandet (Forum, 2022)
 • Johan Ericson, Public Affairs på Billerud Korsnäs

Moderator

Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier

Foto av träd i en skog. I bilden står texten brandplats skogen, om makt och konflikt i svenskt skogsbruk.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

  Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.

 2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

  Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

 3. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

  I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om olika perspektiv på artificiell kreativitet och äger rum på Vetensk...