Evenemang

Offentliga samtal: Brandplats skogen – makt och konflikt i svenskt skogsbruk

I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om den svenska skogens nutid och framtid.

Datum

20 oktober 2022

Tid

10.00–12.00

Plats

Finlandshuset i Stockholm och digitalt

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier

Brandplats skogen – makt och konflikt i svenskt skogsbruk

Den svenska skogsmarken, 70 procent av landets yta, blir allt mer eldfängd – både bokstavligt och bildligt. Är skogen i första hand en produktionsresurs, en rekreationsplats, en närmiljö eller lösningen på den globala klimatkrisen? Och vem ska bestämma över hur skogen används – markägarna, politikerna, EU, allmänheten?

Konflikten mellan skogen som allmänning och skogen som privat ägd egendom blir allt tydligare i takt med miljöns och klimatets snabba förändringar – vilka blir det kommande decenniets ekonomiska och politiska strider? Hör forskare och praktiker i samtal om den svenska skogens nutid och framtid.

Slaget om skogens framtid

Skogen som en industriell resurs eller skogen som ett ekosystem i en global miljökris – dessa två idéer står just nu emot varandra. Och den skogliga idévärlden är under snabb omvandling. Vilket skogsbruk kommer efter Sveriges fall som skogligt modelland?

Erik Westholm, professor emeritus vid Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Min skog eller allas natur?

Mellan kraven om att stärka äganderätten och låta skogen stå ligger den svåra frågan om beslutsmakt. Vem bestämmer egentligen över skogen och varför är det så svårt att komma överens? Går det ens att enas om vad en skog är? Vilka värden den ska leverera? En del önskar ett radikalt annorlunda skogsbruk, men många centrala frågor avgörs utanför Sverige, så vem driver i så fall på paradigmskiftet – EU, den globala klimat- och biodiversitetskrisen?

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola.

Panel

 • Anna Treschow, rättspolitisk expert Lantbrukarnas riksförbund
 • Lisa Röstlund, journalist på Dagens Nyheter och författare till Skogslandet (Forum, 2022)
 • Johan Ericson, Public Affairs på Billerud Korsnäs

Moderator

Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier

Foto av träd i en skog. I bilden står texten brandplats skogen, om makt och konflikt i svenskt skogsbruk.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

  Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...

 2. Resultatdialog 2022 – Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

  Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 20 projekt som presenteras i Resultatdialog 2022 ...

 3. Final i Forskar Grand Prix 2022

  I riksfinalen av Forskar Grand Prix gör forskare från hela Sverige upp om titeln ”Sveriges bästa forskningspresentatör”. Var med och avgör vinnaren! Följ finalen på plats på Nalen eller via webben.