Evenemanget är avslutat

Vem, vad, hur? Företagens betydelse i svenska forskningssystemet

Den 27 april bjuder Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv in till ett frukostmöte om företagens roll och betydelse för det svenska forskningssystemet.

Datum

27 april 2023

Tid

9.00–10.00, frukost serveras från kl. 8.30

Plats

Storgatan 19, Stockholm, lokal Stallet 2 och digitalt via Teams

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv

Anmälan

Seminariet är fullbokat men det går att delta digitalt

Den offentliga statistiken visar att Sverige lägger en betydande andel av BNP på forskning och utveckling sett ur ett internationellt perspektiv. Sverige placeras högt på listan över de länder som investerar mest som andel av BNP. Näringslivet står för en mycket stor del av utgifterna.

Seminariet utgår från en ny rapport från Vetenskapsrådet: ”Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet”. Rapporten beskriver näringslivets investeringar i FoU och undersöker samspelet mellan näringslivet, universitet och högskolor.

Rapporten baseras på offentlig statistik och intervjuer med personer i centrala forskningspositioner i näringslivet.

Medverkar gör

 • Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv
 • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Magnus Lagerholm, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Anna Sandström, Director science policy and relations Europe, AstraZeneca
 • Anders Söderholm, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
 • Sara Mazur, Director strategic research, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ordförande WASP
 • Muriel Beser Hugosson, rektor, Högskolan i Skövde

Moderator är Emil Görnerup, Forskningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv

Välkommen!

Läs mer om seminariet på Svenskt Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.

Läs rapporten: Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet

Artikel i Curie: Företagen satsar allt mer på grundforskning Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...