Evenemanget är avslutat

Vem, vad, hur? Företagens betydelse i svenska forskningssystemet

Den 27 april bjuder Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv in till ett frukostmöte om företagens roll och betydelse för det svenska forskningssystemet.

Datum

27 april 2023

Tid

9.00–10.00, frukost serveras från kl. 8.30

Plats

Storgatan 19, Stockholm, lokal Stallet 2 och digitalt via Teams

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv

Anmälan

Seminariet är fullbokat men det går att delta digitalt

Den offentliga statistiken visar att Sverige lägger en betydande andel av BNP på forskning och utveckling sett ur ett internationellt perspektiv. Sverige placeras högt på listan över de länder som investerar mest som andel av BNP. Näringslivet står för en mycket stor del av utgifterna.

Seminariet utgår från en ny rapport från Vetenskapsrådet: ”Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet”. Rapporten beskriver näringslivets investeringar i FoU och undersöker samspelet mellan näringslivet, universitet och högskolor.

Rapporten baseras på offentlig statistik och intervjuer med personer i centrala forskningspositioner i näringslivet.

Medverkar gör

 • Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv
 • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Magnus Lagerholm, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Anna Sandström, Director science policy and relations Europe, AstraZeneca
 • Anders Söderholm, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
 • Sara Mazur, Director strategic research, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ordförande WASP
 • Muriel Beser Hugosson, rektor, Högskolan i Skövde

Moderator är Emil Görnerup, Forskningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv

Välkommen!

Läs mer om seminariet på Svenskt Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.

Läs rapporten: Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet

Artikel i Curie: Företagen satsar allt mer på grundforskning Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

  Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

 2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 3. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.