VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram aktuella
forskningsöversikter för sina respektive ansvarsområden. Forskningsöversikterna innehåller vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om hur Vetenskapsrådet kan bidra till en positiv utveckling inom områdena de kommande fem till tio åren. De beskriver tillståndet för forskningen i Sverige idag och vilka utvecklingstrender som framträder. De är framåtsyftande, och bygger på analyser av det egna området och av omvärlden.

Det är viktigt för oss att du som forskare får möjlighet att påverka hur de färdiga översikterna utformas. Att forskarsamhället deltar gör att översikterna blir bättre förankrade och mer användbara. De är viktiga underlag för det strategiska arbetet i Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd och kommittéer och fungerar som underlag för myndighetens inspel till den forskningspolitiska propositionen.

Slutversionerna beräknas publiceras under början av 2023, och kommer då även spridas till andra intressenter inom det svenska forskningssystemet.

Dina synpunkter är viktiga, ta chansen att påverka!

Maria Thuveson, tf generaldirektör Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

Till toppen