Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nominera forskare till Athenapriset 2023

Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 29 maj.

Bakom Athenapriset står Dagens Medicin, Lif, Vetenskapsrådet och Vinnova. Prissumman är på 100 000 kronor och det går bra att nominera både andras och egna projekt.

Exempel på typer av projekt som kan belönas:

 • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention.
 • Nya metoder, tjänster, tekniker eller produkter som utvecklar vård och omsorg.
 • Tjänster som ger ökad nytta, tillgänglighet och delaktighet för patienter.

När nomineringstiden är slut gör en jury ett urval av bidrag. Dessa får återkomma med en detaljerad beskrivning av forskningsarbetet som juryn granskar i nästa steg. Juryn bedömer bidragen utifrån fem kriterier, bland annat samhällsnytta och vetenskaplig kvalitet.

Den 15 november presenteras pristagarna i Dagens Medicin.

Årets jury

 • Lisa Blohm, chefredaktör för Dagens Medicin
 • Anders Brinne, ordförande, områdeschef för precisionshälsa vid Vinnova
 • Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län
 • Anna Linnér, medicinsk direktör för läkemedelsföretaget GSK
 • Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet
 • Anders Åkesson, ny ordförande i patientorganisationen Riksförbundet Hjärt-lung

Läs mer om priset och nominera forskare på Dagens Medicins webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

 2. Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny ALF-utvärdering

  ALF-utvärderingen som publiceras idag visar en positiv utveckling av kvaliteten i svensk klinisk forskning. Samtidigt finns förbättringsområden i samtliga utvärderade ALF-regioner, till exempel prioriteras forskningstid ofta ned till förmån för vård.

 3. Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet

  2023 års utvärderingsrapport Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen. Uvär...